Du kan känna trygghet när du väljer oss som samarbetspartner, kvalitets- och miljöfrågorna ligger oss varmt om hjärtat. Vi bryr oss om hela kedjan, från produktion till leverans. Naturligtvis följer vi de regler, föreskrifter och lagar som gäller. Vi är dessutom certifierade enligt OEKO-TEX® standard klass I och II samt ISO 9001:2015 och uppfyller de krav som ställs för Reach för en hållbar värld.

Texrep är hållbarhet

Texrep är hållbarhet

Det fanns en tid då knappt någon tänkte på hållbarhet. Så är det, tack och lov, inte längre. Tvärtom tar idag många med sig hela hållbarhetsperspektivet när olika erbjudanden jämförs. Det många inser då är att det blir en god totalaffär att välja oss. Något som fler och fler företag nu upptäcker.

Våra policys

Våra policys

Varje dag eftersträvar vi att använda material och metoder som är skonsamma mot människa och miljö. För oss är det självklart att följa lagstiftning och föreskrifter som organisationen berörs av. För att säkerställa det har vi ett antal policys:

– Miljöpolicy
– Kvalitetspolicy
– Uppförandekod

OEKO-TEX® står för trygghet

OEKO-TEX® står för trygghet

OEKO-TEX® är ett globalt enhetligt och oberoende provnings- och certifieringssystem för textila rå-, mellan- och slutprodukter i alla bearbetningssteg samt tillhörande material. Vi är sedan flera år anslutna och certifierade av denna organisation.

ISO 9001 för ständig förbättring

ISO 9001 för ständig förbättring

Vi följer riktlinjerna för ISO 9001, ett ledningssystem för verksamhetsprocesserna i företaget. Det berör allt från hur vi svarar i telefon till hur vi undviker driftsstörningar. Ett ledningssystem som beskriver hur vi ständigt förbättrar och justerar verksamheten för att möta kundernas behov.

Reach förbättrar hälsa och miljö

Reach ställer krav vilket vi tycker är bra och står bakom. Reach är en förordning för Europeiska unionen. Den har antagits för att förbättra skyddet av människors hälsa och miljö från risker som kan förorsakas av kemikalier. Samtidigt ökar den konkurrenskraften bland EU:s alla företag.