Du kan känna trygghet när du väljer oss som partner – kvalitets- och miljöfrågorna ligger oss varmt om hjärtat. Vi bryr oss om hela kedjan, från produktion till långt efter leverans. Hållbarhetsperspektivet blir allt viktigare när olika erbjudanden jämförs. Det många inser då är att det blir en god totalaffär att välja oss. Förutom att vi arbetar enligt riktlinjerna för Agenda 2030, med olika prioriterade områden, är vi certifierade enligt OEKO-TEX® standard klass I och II samt ISO 9001:2015. Dessutom uppfyller vi de krav som ställs för Reach för en hållbar värld.

Committed medalj från Ecovadis

Committed medalj från Ecovadis

Vi på Texrep är mycket stolta över att ha blivit belönade med en Committed medalj från Ecovadis för vårt arbete med hållbarhet. Det är en viktig bekräftelse på att vi är på rätt väg och en uppmuntran att fortsätta vårt arbete för att bli ännu bättre på att främja hållbarhet inom vår verksamhet!

Läs mer om Ecovadis

Vi arbetar enligt Agenda 2030

Vi arbetar enligt Agenda 2030

FN:s medlemsstater antog 2015 Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Arbetet omfattar samtliga tre dimensioner; den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Av flera olika mål och delmål har vi i denna fas valt att fokusera och prioritera sex områden.

Läs mer om våra mål
Läs vår klimatrapport

Läs vår klimatrapport

I vår senaste klimatrapport kan du läsa om vårt hållbarhetsarbete med fokus på miljön. Rapporten är gjord i enlighet med GHG Protocol, en internationell standard som används som ett verktyg för att förstå, kvantifiera och hantera utsläpp av växthusgaser. Vi har långt kvar innan vi är nöjda, men kurvorna pekar åt rätt håll.

Läs rapporten

Våra policys

Våra policys

Varje dag eftersträvar vi att använda material och metoder som är skonsamma mot människa och miljö. För oss är det självklart att följa lagstiftning och föreskrifter som organisationen berörs av. För att säkerställa det har vi ett antal policys:

– Miljöpolicy
– Kvalitetspolicy
– Uppförandekod

OEKO-TEX® står för trygghet

OEKO-TEX® står för trygghet

OEKO-TEX® är ett globalt enhetligt och oberoende provnings- och certifieringssystem för textila rå-, mellan- och slutprodukter i alla bearbetningssteg samt tillhörande material. Vi är sedan flera år anslutna och certifierade av denna organisation.

ISO 9001 för ständig förbättring

ISO 9001 för ständig förbättring

Vi följer riktlinjerna för ISO 9001, ett ledningssystem för verksamhetsprocesserna i företaget. Det berör allt från hur vi svarar i telefon till hur vi undviker driftsstörningar. Ett ledningssystem som beskriver hur vi ständigt förbättrar och justerar verksamheten för att möta kundernas behov.

Reach förbättrar hälsa och miljö

Reach ställer krav vilket vi tycker är bra och står bakom. Reach är en förordning för Europeiska unionen. Den har antagits för att förbättra skyddet av människors hälsa och miljö från risker som kan förorsakas av kemikalier. Samtidigt ökar den konkurrenskraften bland EU:s alla företag.